Stemmingsstoornissen

Onderdeel Kennisbasis Psychiatrie: Stemmingsstoornissen

De student kan het psychiatrische ziektebeeld “Stemmingsstoornissen” beschrijven aan de hand van de classificatie volgens DSM-IV.

Accordion samenvatting:

Casussen stemmingsstoornissen:

casus 1 beleving van persoon

 1. Welke stemmingsstoornis zie je hier in het filmpje?
 2. Benoem enkele kenmerken van deze stemmingsstoornis
 3. Waaruit zou haar behandeling kunnen bestaan?
 4. Zou je bij deze casus een DSM 4 kunnen opstellen?

casus 2 dochter aan het woord

 1. Welke vorm van depressie zou mevrouw de Wit kunnen hebben? Kies uit de volgende opties en geef hier een korte toelichting bij:
  1. Depressie met psychotische kenmerken
  2. Depressie met melancholische kenmerken.
  3. Persisterende depressieve stoornis (dysthymie).
 2. Hoe zou het kunnen dat de dochter van mevrouw de Wit nog niks merkt van het feit dat mevrouw de Wit antidepressiva slikt?
 3. Wat wordt er bedoelt met cognitieve gedragstherapie? Gebruik in je antwoord tenminste de volgende begrippen: gedragsactivering, sociale vaardigheden en huiswerkopdrachten.
 4. Noem nog een andere manier van behandeling die effectief is bij een lichte of matige depressie? En waar is deze behandeling vooral op gericht? Gebruik hierbij eventueel het boek.
 5. Welke behandeling zou het meest effectief zijn bij mensen met een langdurige ernstige depressie? Gebruik hierbij eventueel het boek.

casus 3 bedrijfskunde student Elize

 1. Aan welke stoornis lijdt Elize vermoedelijk? Lig dit toe aan de hand van kenmerken uit de casus.
 2. Wat voor medicatie zou Elize waarschijnlijk slikken en wat voor effect heeft dit middel?
 3. Hoe zouden studiegenoten Elize en haar plannen ervaren?
 4. Elize ziet haar toekomst rooskleurig. Wat is een reëler verloop? Noem kenmerken.

Antwoordenblad casussen

Filmpje:

Voor een filmpje over depressie: klik hier!

Bronnen:

 • Deth, R. v. (2015). Psychiatrie, van diagnose tot behandeling. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vandereycken, P. W., Hoogduin, P. C., & Emmelkamp, P. G. (2008). Handboek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen. Houten: Bohn stafleu van Loghum.
 • Voor de casussen: Casussen stemmingsstoornissen (Bamberg, M; Bies, N; Eijk, A.van)