Schizofrenie

Onderdeel Kennisbasis Psychiatrie: Schizofrenie

De student kan het psychiatrische ziektebeeld “Schizofrenie” beschrijven aan de hand van de classificatie volgens DSM-IV.


Op de site van Ypsilon en Schizofrenieplein is veel aanvullende informatie te vinden over schizofrenie.

Schizofrenie samenvatting

Casus DHR. X

Dhr. X is in april hier geweest in verband met toename van zijn angsten en verwardheid. Toen is hij gestart met dagelijkse deeltijdbehandeling. Vanaf mei is dhr. X weer op de afdeling opgenomen om tot rust te komen en medicatie: antipsychoticum in te stellen. Dhr. X is gediagnosticeerd met schizofrenie van het paranoïde type. Een kenmerk hiervan is ‘achterdocht’, dit is bij hem erg aanwezig. Dhr. X heeft stemmen in zijn hoofd die hem achtervolgen en geen rust geven. Ook heeft dhr. X het gevoel paranormale gaven te hebben. Hij denkt te weten wat er van te voren gebeurd en ervaart dit als zeer angstig. Dhr. X is bang dat zijn buren bij hem naar binnen kijken, denkt dat zij dit doen omdat ze zich zorgen om hem maken.

Dhr. X heeft diabetes, er worden bij hem hoge bloedsuiker waarden gemeten en daarom heeft dhr. X een insuline (bijspuitschema). Dhr. X heeft weinig contacten en zegt eenzaam en verdrietig te zijn. Dhr. X gaat meestal 1x per week op bezoek bij een goede vriend, zoals hij zelf zegt. Dhr. X woont zelfstandig. Op de afdeling is hij rustig aanwezig. Is het grootste deel van de dag op zijn kamer en ligt dan in bed. De ADL doet hij zelfstandig en ook gaat hij 1x per week naar huis om zijn was te doen.

Dhr. X geeft aan dat er 4/5 familieleden geestesziek zijn. Zijn moeder is 10 jaar geleden overleden en met vader heeft hij sporadisch contact. Met de spv’er heeft dhr. X goed contact. Ze komt regelmatig langs op de afdeling en hij geeft aan zich prettig te voelen bij haar, hij staat open voor haar hulp. Dhr. X is nu al een tijd op onze afdeling, hij is erg gehospitaliseerd en neemt zelf weinig initiatief en verantwoordelijkheid voor zijn behandelingsproces. Dhr. X neemt altijd zijn medicatie zonder moeite in maar ondersteuning van zijn dieet en activiteiten heeft dhr. X constant nodig.

  1. Welke kenmerken haal jij uit deze casus?
  2. Wat zijn de somatische en psychische klachten bij Dhr. X?
  3. Vul de assen van de DSM-IV in voor deze casus.

Antwoordenblad

Oefening

Filmpje:


Bronnen:

  • Deth, R. v. (2015). Psychiatrie, van diagnose tot behandeling. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
  • Vandereycken, P. W., Hoogduin, P. C., & Emmelkamp, P. G. (2008). Handboek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen. Houten: Bohn stafleu van Loghum.
  • Voor de casus: verpleegplan