Learning Outcomes

Vanuit de kennisbasis genomen komen we voor het thema “Gezondheid en ziekte” uit op de onderstaande learning outcomes, oftewel competenties. Dit is de kennis/vaardigheid die je moet bezitten om dit thema te kunnen voltooien.

Categorie/kernconcept 5.1 Basisprincipes natuurwetenschappen.

De student kan basisprincipes van natuurwetenschappen uitleggen in relatie tot anatomie, fysiologie, pathologie en facilitaire dienstverlening.

Categorie/kernconcept 5.2.1 Anatomie en fysiologie.
De student kan de belangrijkste aspecten van de anatomie en fysiologie van de mens beschrijven en kan deze kennis uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden. Het betreft de volgende aspecten:
 • cel leer,
 • houding en beweging (skelet en spieren),
 • huid,
 • zintuigen en zenuwstelsel,
 • hormoonstelsel,
 • ademhaling en transport (bloedsomloop),
 • hart,
 • spijsvertering,
 • stofwisseling,
 • uitscheiding,
 • regulatie,
 • nieren en urinewegen,
 • voortplanting,
 • erfelijkheid,
 • zwangerschap en bevalling

Categorie/kernconcept 5.2.2 Anatomie en fysiologie.

De student kan de bouw en werking van organen uitleggen met gebruikmaking van biologische modellen.

Categorie/kernconcept 5.3.1 Pathologie.

De student kan uitleggen wat de uitgangspunten zijn van de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde.

Categorie/kernconcept 5.3.2 Pathologie.
De student kan algemene ziekteverschijnselen benoemen en uitleggen, zoals infecties, koorts, pijn, ontsteking, allergie, oedeem, benauwdheid.
Categorie/kernconcept 5.3.3 Pathologie.
De student kan t.a.v. de volgende ziektebeelden aspecten benoemen en uitleggen als oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling en prognose:
 • infectieziekten,
 • kanker,
 • diabetes mellitus,
 • hart- en vaatziekten,
 • voortplantingsstelsel,
 • neurologische aandoeningen,
 • aandoeningen aan de huid,
 • SOA’s,
 • osteoporose,
 • gewrichtsaandoeningen.
Categorie/kernconcept 5.4 Psychopathologie.
De student kan een aantal psychiatrische ziektebeelden beschrijven aan de hand van de classificatie volgens DSM-IV. Het gaat om de volgende ziektebeelden:
 • angststoornissen,
 • psychosen,
 • schizofrenie,
 • eetstoornissen,
 • stemmingsstoornissen,
 • persoonlijkheidsstoornissen,
 • suïcidaliteit,
 • afhankelijkheid van een middel.
Categorie/kernconcept 5.5 Farmacologie.

De student kan de werking, bijwerking en toedieningsvormen van zelfzorgmedicatie en specifieke medicatie zoals antibiotica, ontstekingsremmers en bloeddrukregulerende medicatie beschrijven.

 

(Bron: 10voordeleraar.nl, 2016)