Cellen, weefsels en stofwisseling

Onderdeel Kennisbasis Cellen, weefsel en organen en Erfelijkheid:

De student kan de belangrijkste aspecten van de anatomie en fysiologie van de mens beschrijven en kan deze kennis uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden. Voor dit onderdeel betreft het de volgende aspecten:
De bouw, werking en functie van een cel  (celmembraan, celkern) en de weefsels (epitheel-, steun-, spier- en zenuwweefsel);
DNA, RNA, chromosomen en genen (dominante en recessieve genen), autosomaal en geslachtsgebonden chromosomen, overerving en dragers;
chromosoomafwijkingen (Syndroom van Down/trisomie 21).

De student kan de bouw en werking van organen uitleggen met gebruik making van biologische modellen.

Voor dit leerdoel moet je jouw kennis hierover kunnen beschrijven aan de hand van concrete voorbeelden. Dat kun je natuurlijk doen door de bovenstaande aspecten uit te schrijven, maar je kunt ze ook verwerken in een mindmap! Deel je kennis met elkaar, dan kun je ook deze informatie uitleggen.

Succes!


Hieronder vind je enkele tools om het onderdeel cellen, weefsels en organen te kunnen leren en hiermee te kunnen oefenen. Om de cellen, weefsels en stofwisseling te oefenen, kun je de volgende links raadplegen:

Oefening begrippen (kruiswoordpuzzel)

De kruiswoordpuzzel is een oefening om de begrippen te leren. Wanneer je de kruiswoordpuzzel ingevuld hebt, kun je de antwoorden verkrijgen door op (rechtsboven) “Answer key” te klikken. Het wachtwoord om de antwoorden te verkrijgen is: anatomie. Je kunt er ook voor kiezen de kruiswoordpuzzel uit te printen.

Mitose op beeld uitgelegd (YouTube):

Op YouTube vind je heel veel informatie, let er wel op dat je informatie zoekt op het juiste niveau!

Eventueel kun je het bijbehorende lesmateriaal vinden op elo.nhl.nl (Blackboard).