Diagnose

Onderdeel Kennisbasis DSM-IV:

De student kan een aantal psychiatrische ziektebeelden beschrijven aan de hand van de classificatie volgens DSM-IV. Het gaat om de volgende ziektebeelden:

Angststoornissen, psychosen, schizofrenie, eetstoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, suïcidaliteit, afhankelijkheid van een middel.

Om aan dit doel te kunnen voldoen, zal je eerst moeten weten wat de DSM-IV is.


Op Astare vind je informatie over de DSM-IV, maar ook andere informatie die te maken heeft met psychiatrie. Op Pearson staat ook een duidelijk artikel over de classicactie en beoordeling van de DSM-IV. Daarnaast kun je ook nog het boek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen opzoeken voor extra informatie over de psychiatrie.

DSM-IV
De DSM-IV werkt met verschillende assen waarmee een patiënt beoordeelt kan worden.

  • As 1 klinische syndromen : bevat de classificatie van de meest bekende psychiatrische stoornissen in de vorm van syndromen
  • As 2 persoonlijkheidsstoornissen : hier worden stoornissen in de persoonlijkheid weergegeven. Met persoonlijkheid bedoelen we een voor elk individu kenmerkend patroon van interactie met de wereld en zichzelf.
  • As 3 lichamelijke toestand : deze as biedt de mogelijkheid een lichamelijke stoornis te vermelden wanneer deze belangrijk wordt geacht voor het psychiatrische stoornis
  • As 4 psychosociale problemen : op deze as worden alle psychosociale problemen uit het afgelopen jaar vermeld die de diagnose, behandeling of prognose van de psychiatrisch stoornis beïnvloeden.
  • As 5 globale beoordeling van het functioneren : hier wordt het psychisch, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren globaal beoordeeld met een schaal, de GAF-score.
    (Vandereycken, Hoogduin, & Emmelkamp, 2008)

Oefening 1:

Bronnen:

  • Deth, R. v. (2015). Psychiatrie, van diagnose tot behandeling. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
  • Vandereycken, P. W., Hoogduin, P. C., & Emmelkamp, P. G. (2008). Handboek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen. Houten: Bohn stafleu van Loghum.