Wat zijn Learning Outcomes?

Learning Outcomes zijn eigenlijk leerdoelen, maar dan anders beschreven. Uit de Learning Outcomes moet je eigenlijk kunnen halen op welk niveau je een onderwerp moet kunnen bezitten.

Om dit duidelijk te maken, werken wij met de Taxonomie van Bloom, maar je kunt hier ook andere vergelijkbare methodes voor gebruiken, zoals de Dublin Descriptoren. De Taxonomie van Bloom geeft namelijk trapsgewijs weer wat de verschillende niveau’s van leren zijn. Voor het leren op hbo niveau zit je bovenin de Taxonomie, dus in onderstaand plaatje op ongeveer de bovenste drie treden: “analyseren”, “samenvoegen” en “evalueren”. De Kennisbasistoets is gebaseerd op kennisvragen en is daarom niet gericht op het hoge orde leren. Wel heb je hoge orde kennis nodig voor dit vak! Daarom gaan wij hier wel mee aan het werk.

Als voorbeeld geven we enkele leerdoelen uit onze Kennisbasis.

Voor het vak Anatomie en Fysiologie:

De student kan basisprincipes van natuurwetenschappen uitleggen in relatie tot anatomie, fysiologie, pathologie en facilitaire dienstverlening.

Bij dit leerdoel moet je iets uitleggen (in relatie tot). Dus je moet het niet alleen weten, begrijpen en kunnen, maar je moet het ook kunnen analyseren en samenvoegen (in relatie brengen met).

Voor het vak Psychopathologie:

De student kan een aantal psychiatrische ziektebeelden beschrijven aan de hand van de classificatie volgens DSM-IV.

Bij dit leerdoel moet je iets beschrijven (aan de hand van). Hierbij is het dus van belang dat je iets weet, begrijpt en kunt, maar daarnaast ook moet kunnen analyseren.

Conclusie:

De Kennisbasistoets is gericht op het lage orde leren, maar voor de opleiding en voor het docentschap heb je het hoge orde leren nodig. Ga hier ook mee aan de slag en blijf niet op de lage orde hangen. Pas de leerstof toe en ga er verder mee aan de slag, zodat je het kunt analyseren, samenvoegen en evalueren!

 

Succes met leren!